Změny ve zdanění příjmů v roce 2016

Rok 2016 přinesl řadu novinek v oblasti příjmů a jejich zdanění. Většina z nich se dotkne zejména nízkopříjmových skupin a rodin s dětmi. Došlo ke zvýšení minimální mzdy, navýšení slev na dani u vícedětných domácností a úpravám školkovného. Naopak bylo ukončeno spoření do II. pilíře důchodového spoření, které má částečně nahradit volitelné použití III. pilíře.

Minimální mzda

S účinností od 1. 1. 2016 vláda schválila svým nařízením zvýšení sazby minimální mzdy na 9900 Kč za měsíc při 40 hodinové týdenní pracovní době, což odpovídá sazbě 58,70 Kč za hodinu. Pro pracující invalidní důchodce tento výměr činí 9300 Kč měsíčně (tj. 55,10 Kč za hodinu). Minimální mzda roste meziročně o 700 Kč, přičemž poslední zvýšení proběhlo v lednu 2015. Od roku 2017 se očekává navýšení až na 11 000 Kč, jeho průběh i výše je aktuálně v jednání vlády.

Nárůst minimální mzdy má několik dalších konsekvencí:

  • zvýšení základu pro výpočet zdravotního, sociálního pojištění, a to včetně nezaměstnaných osob
  • zvýšení limitu příjmů pro nárok na daňový bonus na 59 400 Kč (6 x 9900 Kč)
  • nárůst částky důchodu osvobozeného od daně z příjmů na 356 400 Kč ročně (36 x 9900 Kč).

Daňové zvýhodnění na druhé a další dítě

Od roku 2016 také došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění u daně z příjmů - na druhé dítě o 1200 Kč ročně, na třetí a každé další o 3600 Kč ročně. Přesné částky uvádí přehledně následující tabulka. Vyloučené je použití těchto slev pro podnikatele, kteří uplatňují výdaje paušálem z příjmů.

Počet dětíRoční sleva na daniMěsíční sleva na daniZměna oproti roku 2015
1 13 404,- Kč 1 117,- Kč beze změn
2 17 004,- Kč 1 417,- Kč + 1 200,- Kč/ rok
3 20 604,- Kč 1 717,- Kč + 3 600,- Kč/ rok

Od roku 2017 by mělo dojít k dalšímu navýšení zvýhodnění na 2. a 3. dítě, navrhuje se nárůst o 2400 Kč ročně resp. 3600 Kč ročně. Tento návrh však podléhá schválení parlamentem a lze ho očekávat nejdříve ve druhé polovině letošního roku.

Školkovné

Nově platí také možnost slevy na dani z příjmů v případě umístění dítěte předškolního věku nejen do mateřské školky ale i obdobného zařízení. Za obdobné zařízení se přitom považují i mateřské školky v zahraničí nebo zařízení s péčí o dítě v dětské skupině, které může být provozováno i na živnostenské oprávnění. Nicméně okruh uznávaných zařízení byl od roku 2016 významně omezen. Maximální roční výše slevy činí 9900 Kč za každé dítě (tedy do výše minimální mzdy). Slevu může uplatnit jeden z vyživujících na dítě, které žije ve společně hospodařící domácnosti.

Penzijní spoření

Rok 2016 přinesl i ukončení důchodového spoření do II. pilíře spojené s likvidací důchodových fondů a výplatou prostředků účastníkům spoření. Výplata prostředků bude osvobozena od daně z příjmů. Účastníci spoření dostanou možnost účasti na doplňkovém penzijním spoření resp. připojištění označovaném jako III. pilíř. Současně bylo zavedeno osvobození penzí vyplácených z III. pilíře, pokud doba pobírání důchodu činí nejméně 10 let.