Jak a odkdy evidence tržeb funguje

Podstata systému EET

Podstatou EET je zaznamenání tržby v reálném čase prostřednictvím internetového spojení s portálem finanční správy. Tento přenos dat je ukončen vytištěním či on-line předáním evidované účtenky zákazníkovi. Prodávající je v tomto případě povinen účtenku předat, u zákazníka však neexistuje povinnost ji převzít. Úvahy motivovat zákazníky k přebírání dokladů prostřednictvím účtenkové loterie jsou však zatím ještě v plenkách a ačkoli je na ni v zákoně pamatováno, tak se její rozběh v praxi prozatím neočekává.

Elektronická evidence tržeb (EET): vše podstatné na jednom místě

Elektronická evidence tržeb

Jaké příjmy evidovat

Zákon o elektronické evidenci tržeb (EET), č. 112/2016 Sb., zakládá povinnost elektronicky evidovat tržby podnikatelům (fyzickým i právnickým osobám), kteří mají příjmy z podnikatelské činnosti. Vztahuje se na tržby realizované buď v hotovosti, anebo platebními kartami (teoreticky též směnkou nebo šekem).