Jak a odkdy evidence tržeb funguje

Podstata systému EET

Podstatou EET je zaznamenání tržby v reálném čase prostřednictvím internetového spojení s portálem finanční správy. Tento přenos dat je ukončen vytištěním či on-line předáním evidované účtenky zákazníkovi. Prodávající je v tomto případě povinen účtenku předat, u zákazníka však neexistuje povinnost ji převzít. Úvahy motivovat zákazníky k přebírání dokladů prostřednictvím účtenkové loterie jsou však zatím ještě v plenkách a ačkoli je na ni v zákoně pamatováno, tak se její rozběh v praxi prozatím neočekává.

Co k evidenci tržeb potřebuji

Vykazování tržeb probíhá buď v běžném nebo zjednodušeném režimu. V běžném režimu je nezbytné on-line připojení k internetu, a dále pak zařízení umožňující komunikaci s portálem finanční správy a vytištění útenky, například počítač s tiskárnou. Nejprve je však nutné zřídit přístup na portál e-tržby (registraci) a vygenerovat certifikát pro instalaci do pokladního zařízení.

V některých případech stát povoluje zjednodušený režim evidence, a to zejména při významném narušení hospodářské činnosti evidencí tržeb, zpravidla pokud nelze zaručit připojení k internetu. Tehdy se údaje o tržbě zasílají správci daně nejpozději do 5 dní od uskutečnění platby. O tento způsob vykazování tržeb je však nutné požádat a získat povolení.

Kdy evidovat

Povinnost evidence tržeb bude nabývat účinnosti postupně jen pro jednotlivé typy podnikání, nejdříve však 1. 12. 2016.

Fáze zapojování jednotlivých typů podnikání (v klasifikaci dle kódu NACE) jsou stanoveny následovně:

  • 1. 12. 2016 – ubytovací a stravovací služby
  • 1. 3. 2017 – maloobchod a velkoobchod
  • 1. 3. 2018 – ostatní činnosti s výjimkou vyjmenovaných v poslední fázi
  • 1. 6. 2018 – vybraná řemesla a výrobní činnosti (například výroba textilu a oděvů, čisticích prostředků, mýdel a parférmů, výroba nábytku, zpracování dřeva, pryže, plastu a kovu, instalace a opravy strojů a zařízení včetně počítačů).

Daňové úlevy a sankce

Sleva pro podnikatele umožňuje v prvním roce začlenění do EET snížení daňového základu z podnikatelské činnosti o 5 000 Kč, maximálně však o 15 % kladného základu daně včetně slevy na poplatníka.

Současně s účinností zákona o evidenci tržeb, tedy od 1. 12. 2016, dojde i ke snížení DPH u stravovacích služeb s výjimkou alkoholických nápojů ze současných 21 % na 15 %.

Naproti tomu při úmyslném zmaření nebo ztížení evidence tržeb hrozí pokuta až do výše 500 000 Kč.