Elektronická evidence tržeb (EET): vše podstatné na jednom místě

Kdo a jaké příjmy eviduje

Jaké příjmy evidovat

Zákon o elektronické evidenci tržeb (EET), č. 112/2016 Sb., zakládá povinnost elektronicky evidovat tržby podnikatelům (fyzickým i právnickým osobám), kteří mají příjmy z podnikatelské činnosti. Vztahuje se na tržby realizované buď v hotovosti, anebo platebními kartami (teoreticky též směnkou nebo šekem).

Evidence se však netýká tržeb prostřednictvím platebních převodů z účtu na účet, což je zdůvodněno vysokou prokazatelností a dohledatelností transakcí, jakož i jejich menším objemem ve srovnání s platbami kartou. Minimální finanční limit, od něhož by tržba měla být elektronicky evidována, neexistuje (tudíž i rohlík za 2 Kč bude předmětem záznamu).

EET

Evidence se nevztahuje na příjmy, které:

  • nejsou předmětem daně z příjmů (např. úvěry a zápůjčky),
  • jsou součástí jiného dílčího daňového základu, než podnikání (například příjmy z pronájmu),
  • jsou zdaňované samostatným základem daně a vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (například příjem z dividend),
  • jsou ojedinělé a mají charakter příležitostných přivýdělků (například prodej přebytků ze zahrádek).

Některé instituce, respektive činnosti mají výjimku a systému EET nepodléhají. Zpravidla se jedná o takové, které mají vlastní systém kontroly respektive dohledu. Mezi ně patří zejména:

  • banky a obchodníci s cennými papíry, penzijní společnosti a fondy, pojišťovny a zajišťovny,
  • energetiky, vodovody a kanalizace,
  • příspěvkové a neziskové organizace, které nemají vedlejší příjmy, z podnikatelské činnosti.

Osvobozeny jsou příjmy z poštovních služeb, školního stravování, hromadné dopravy, ale i prodejní automaty a příjmy z provozování veřejných toalet.

Specifické případy: zálohy, storna a kauce

Nejjednodušší je z tohoto pohledu evidence záloh za platby: evidence se shoduje s klasickou tržbou.

Postup v případě storna platby (například při vrácení zboží) je založený na obvyklé evidenci platby, jen částka bude uvedena s mínusem.

Pozor je potřeba dát při přijetí kauce, popřípadě obdobné jistoty. Zde se žádná elektronická evidence platby neprovádí, a to ani při vrácení kauce. Záznam by proběhl pouze v případě jejího propadnutí, kdy se postupuje jako u běžné tržby.

Připravujeme pro vás pokračování k tomuto tématu. Již příští týden.