Blog

Elektronická evidence tržeb (EET): vše podstatné na jednom místě

Elektronická evidence tržeb

Jaké příjmy evidovat

Zákon o elektronické evidenci tržeb (EET), č. 112/2016 Sb., zakládá povinnost elektronicky evidovat tržby podnikatelům (fyzickým i právnickým osobám), kteří mají příjmy z podnikatelské činnosti. Vztahuje se na tržby realizované buď v hotovosti, anebo platebními kartami (teoreticky též směnkou nebo šekem).